Ừ thì

Posted by Lan Anh with No Comments

Ừ thì là chuyện nhỏ
Rằng họ bỏ mình đi
Họ nói thương người khác
Xem mình chẳng ra gì

Chẳng phải chuyện chi lớn
Lại cứ cố làm to
Chuyện bé xiu bé xịu
Mà khóc lóc đủ trò

Họ tưởng họ quan trọng
Rằng mình sẽ đớn đau
Mình sống dở chết dở
Ủ dột cạnh nỗi sầu?

Xin lỗi quên đi nhé!
Mình còn lắm chuyện vui
Gia đình mình rất tốt
Bạn bè ở cạnh rồi

Ừ thì yêu thật đấy
Nhưng mình chẳng lụy tình
Ừ thì thương thật đấy
Nhưng cứ để lặng im…

Nguyễn Thanh Hằng

Loading...

Tags: ,


Bình luận