Tội ăn to uống lớn

Posted by Kết Nối with No Comments

Tỉnh trưởng đến thành phố điều tra nghiên cứu, trong thời gian đó cần tổ chức một hội nghị có các cán bộ thanh niên tham dự. A Minh vừa tốt nghiệp đại học, thật may mắn được chọn, vui mừng ngồi ở bàn tròn hội nghị.

Theo VNCA
Loading...

Tags: , ,


Bình luận