HAI NỬA CƠN ĐAU

Đăng bởi Kết Nối

Em đang ngối đấy…Đúng vậy – Chính em, cô gái mà tôi vốn đã biết rõ đến vị trí của từng nốt ruồi son trên da thịt. Một đôi mắt không mấy nổi bật nép dưới đôi ngài kém xanh…Không sai, tất cả chỉ có vậy, đấy là tất cả những gì chưa thật sự • Read More »

Tags: