Sắp tết rồi mình hò hẹn đi anh

Posted by Lan Anh with No Comments

Sắp tết rồi mình hò hẹn đi anh
FA lâu rồi, em thấy buồn ghê ý
Chẳng biết ở đâu anh có buồn không nhỉ?
Em hết buồn rồi, lại chẳng muốn yêu đâu!

Người ta bảo FA nào cũng giống nhau
Miệng nói: “ FA”…nào “tự do”…”độc lập”
“Hạnh phúc muôn năm…FA luôn là nhất!”
Nhưng những lúc buồn…có ai biết được đâu!

Nếu nỗi buồn kia, được tính để đo giàu
Thì có lẽ, em là người giàu nhất
Giàu đến nỗi, cuộc đời luôn tất bật
Nhưng em giàu…cũng tại bởi đợi anh!

Nhưng đợi quá lâu, giấc mơ mãi chẳng thành
Hay tại bởi anh, vẫn muốn FA nữa
Phải đến bao giờ anh mới đi tìm nửa
Một nửa của mình…mà nửa đó chính là em?

FA lâu rồi, chán lắm, anh nhìn xem
Bọn nó yêu nhau…vui sao! …nhìn mà ghét
Dù biết nói ra…dù biết mình sẽ thẹn:
“ Em muốn yêu rồi, muốn thoát hội FA !”

BÍCH THOA

Loading...

Tags: , , ,


Bình luận