KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Posted by Lan Anh with No Comments

Nay về thăm lại trường xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa thoáng đây
Mảnh sân vương sợi nắng gầy
Lũ ve trốn giữa tán cây gọi mùa

Bao năm vất vả chen đua
Giờ nghe thương nhớ như ùa ngang tai
Thời gian tuy rộng và dài
Nhưng thời cắp sách chẳng phai trong lòng

Bạn bè có đứa như mong
Đứa thì phận hẩm ngược dòng mưu sinh
Đứa sao đoản mệnh bỏ mình
Đứa như cây cỏ lặng thinh giữa đời

Giọt buồn ai nỡ đánh rơi
Lạc vào miền nhớ theo lời ve ngân
Trường xưa ghé lại bao lần
Mà tim nặng trĩu, bước chân chẳng rời

Thầy Cô Bè bạn ta ơi
Mỗi người mỗi hướng giữa đời…về đâu?
Đàn ai trỗi dậy khúc sầu
Để ta gởi lại một câu ân tình

sưu tầm

Loading...


Bình luận