Hằng Nga có tội

Posted by Kết Nối with No Comments

Theo báo cáo của quần chúng, Ngộ Không đi điều tra vụ án tăng giá thuốc của Thái Bạch Kim Tinh. Ngộ Không hỏi Thái Bạch Kim Tinh: “Một viên linh đơn giá gốc chỉ có một đồng trinh, nhưng ông lấy những hai lạng bạc, giá thuốc tăng cao, dân chúng oán hận chấn động đến Thiên đình, ông hãy thực thà nói ra đi”…

Loading...

Tags: , ,


Bình luận