GIẾNG LÀNG

Posted by Lan Anh with No Comments

Giếng làng

Ai thả bùa yêu

Sông quê ai thả câu Kiều

Không trôi

Thương nhau

Cau sáu bửa đôi

Trầu têm cánh phượng

Thắm môi láng giềng

Tôi về

Cưới mắt chim quyên

Cưới em

Sính lễ một thuyền hoa xoan

Trăm tiền

đổi được mấy quan

Tôi đem mua lấy

môi ngoan em cười…

Trần Tịnh Yên

Loading...


Bình luận