Đừng tự ép mình phải sống vì một ai

Posted by Lan Anh with No Comments

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai
Đừng học đổi thay thành một con người khác
Cứ là chính mình, hồn nhiên hay lạnh nhạt
Miệng đời thị phi, ta cứ thế mà đi!

Đừng học dại khờ cũng đừng quá hoài nghi
Chân thật ở lòng người ta lấy gì đong đếm?
Nếu họ cần ta tự đi và tự đến
Nếu họ xa rời, ta chấp nhận, vậy thôi!

Đừng học điêu ngoa và giận dữ với đời
Có bao nhiêu năm mà buồn sầu, ảo não?
Có bao nhiêu năm mà chạy theo cơm áo?
Buông bỏ ước mơ mình
Vì một thoáng hư vinh!

Đừng học dối lừa cũng đừng học cả tin
Đời bạc với mình đâu một ngày hai bữa
Cũng là lời nói người ta cho là hứa
Như gió thoảng qua mình và nặng tựa như mây…

Ta chẳng bao giờ tin thứ giống mây bay!

Thúy Nhân

Loading...

Tags:


Bình luận